Ścieżki rowerowe na terenie gminy

Interaktywna mapa gminnych
szlaków rowerowych:

http://www.nieporet.pl/gmina/mapa4/pliki/mapa.htm


Sieć dróg rowerowych w Gminie Nieporęt

RAZEM NA TERENIE GMINY NIEPORĘT JEST 24,3 km DRÓG ROWEROWYCH

RAZEM NA TERENIE GMINY NIEPORĘT JEST 97 KM SZLAKÓW ROWEROWYCH

W latach 2018-2020 wybudowano na terenie Gminy prawie 20 km dróg rowerowych.

W latach 2021 -2022 wybudowano 1,8 km dróg rowerowych

W latach 2018-2019 roku na terenie Gminy Nieporęt w ramach projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wybudowano następujące drogi rowerowe:

– o długości 4,5 km z Białobrzegów do Beniaminowa,   

– o długości 3,15 km  wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie do granicy z Jabłonną,

W ramach projektu wybudowano łącznie 7,65 km ścieżek rowerowych.

Wartość projektu to ok. 6 620 tys. zł. Dofinansowanie unijne ok 5 300 tys. zł.

W 2018 roku Powiat Legionowski wybudował drogę rowerową wzdłuż ulicy Wczasowej – od ulicy Kąpielowej do ulicy Spacerowej w Białobrzegach o długości 2,1 km.

W 2018 roku na terenie gminy wybudowano 8,8 km dróg rowerowych

W 2019 roku na terenie gminy wybudowano 6,33 km dróg rowerowych

W 2019 roku rozpoczęto budowę drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego – na odcinku 8 km od PKP w miejscowości Nieporęt do granic m. st. Warszawy w ramach projektu pn. Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 12 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi ponad 10 mln zł.

W 2019 roku wykonano  I etap inwestycji  o długości 4.4 km.

W 2019 r.wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku o długości 975 mb wzdłuż ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stanowi ona przedłużenie wybudowanej w 2018 roku ścieżki rowerowej o długości 2,1 km w Białobrzegach wzdłuż ul. Wczasowej przez Powiat Legionowski.

W 2020 roku wybudowano 4,22 km dróg rowerowych

W 2020 roku zrealizowano II i III etapu drogi rowerowej o długości 3,6 km.

Gmina rozszerzyła 2020 roku ww. projekt o budowę dodatkowej drogi rowerowej oraz  chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do wysokości Kanału Żerańskiego  w miejscowości Rembelszczyzna. Odcinek ma długość ok. 2 200 km. (mapa – kolor fioletowy). Zadanie stanowi przedłużenie obecnie realizowanej drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego. Dzięki budowie ww. ścieżki rowerowej zapewnione będzie bezpośrednie połączenie do wybudowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej, a przez to połączenie pomiędzy gminami powiatu wołomińskiego, gminami powiatu legionowskiego, gminami powiatu nowodworskiego oraz m. st. Warszawa.

W 2020 roku wybudowano dodatkowo ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Spacerowej i Głównej w Ryni na odcinku 615 mb.

W 2021 roku podpisano umowę na wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej na długości 2,2 km od ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich do Kanału Żerańskiego (mapa  – kolor fioletowy).

W roku 2022 planowana jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego po zaporze bocznej Jeziora Zegrzyńskiego w ciągu ul. Kąpielowej do ul. Wczasowej w miejscowości Białobrzegi. Długość ścieżki to ok 2 km. Szacowany koszt 1 250 000,00 zł. Jest to brakujący odcinek łączący istniejąca ścieżkę wzdłuż ul. Wojska Pilskiego i ul. Wczasowej w miejscowości Białobrzegi.(mapa  – kolor fioletowy).

W 2022 roku wybudowano 1,8 km drogi rowerowej w Białobrzegach od ul.Wojska Polskiego do ul. Kąpielowej ( na wale wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego)

Informujemy ponadto, że Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonał już dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 (ul. Zegrzyńska i ul. Pogonowskiego), która obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej od ronda w Zegrzu Południowym do granicy z gminą Radzymin na odcinku ok. 8 km.(mapa – kolor pomarańczowy)

Na terenie Gminy można korzystać z 97 km szlaków rowerowych i 73 km szlaków pieszych.

Na terenie Gminy Nieporęt istnieje rozbudowana sieć szlaków turystycznych. Część z nich jest fragmentami szlaków ponadregionalnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze szlaki w podziale na turystykę pieszą i rowerową.

Turystyka rowerowa:

  • Trasa Liwecka, znaki niebieskie: Nieporęt – Białobrzegi – Rynia – most na Rządzy (Siwek), długości 8,7 km. Znaczna część prowadzi wałem nad Jeziorem Zegrzyńskim, fragmentami przez lasy. Na trasie warte zobaczenia pomniki przyrody w Białobrzegach, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich;
  • Trasa Narwiańska, znaki czerwone: Kobiałka – Nieporęt (odcinek I), Zegrze Południowe – Borowa Góra – Serock – Łacha – Gąsiorowo (odcinek II), długości 8,5 km i 16,5 km. Trasa związana jest z akwenami wodnymi: Kanałem Żerańskim, Jeziorem Zegrzyńskim i Narwią. Znaczna część prowadzi wzdłuż dróg krajowych (nr 61 i 62) przez dwa najokazalsze mosty tego regionu (w Zegrzu i Wierzbicy). Warte zobaczenia zabytki architektury w Serocku i (tamże) głaz narzutowy (granitognejs);
  • Szlak Nieporęcki, znaki żółte: Nieporęt, Plac Wolności – Białobrzegi – Rynia – Siwek – Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska – Nieporęt – Zamostki Wólczyńskie – Lasy Drewnickie – wał wzdłuż Czarnej ul. Graniczna, Klonowa, Przyszłość – os. Dębina – Lasy Nieporęckie – Nieporęt, długości 42,4 km. O krętym przebiegu, prowadzi wzdłuż wału nad J. Zegrzyńskim, później przez łąki i lasy. Wart zobaczenia Fort Beniaminów, pomnik Przyrody – dąb „Jan Kazimierz”. Można zboczyć do pomnika Strzelców Kaniowskich, upamiętniającego epizod wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku;
  • Szlak Południowy, znaki zielone: PKP Legionowo – Wola Aleksandra – Nieporęt –Wólka Radzymińska – Zamostki Wólczyńskie – Kobiałka – Stanisławów Pierwszy – Michałów Grabina – Józefów – PKP Warszawa Choszczówka – Jabłonna – Rajszew – Chotomów – Legionowo, długości 58,7 km. Najdłuższy szlak rowerowy w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego. Prowadzi przez ciekawe zakątki gmin Nieporęt i Jabłonna. Warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie, pomnik poświęcony Strzelcom Kaniowskim w Zamostkach Wólczyńskich, rezerwaty „Puszcza Słupecka” i „Jabłonna”;

Turystyka piesza:

  • szlak niebieski: PKP Warszawa Choszczówka – Nieporęt, długości 54,5 km, od niego łącznik do Kałuszyna długości 1,8 km. Jeden z najciekawszych szlaków podwarszawskich. Prowadzi przez trzy kompleksy leśne (Lasy Chotomowskie, Lasy Legionowskie i Lasy Nieporęckie). Na trasie warte zobaczenia rezerwaty przyrody i ostoje rzadkich ptaków, zabytki w Jabłonnie, forty na przedpolu Twierdzy Modlin, pejzaż Łąk Krubińskich, zapora wodna w Dębem, Jezioro Zegrzyńskie i Narew;
  • szlak żółty: PKP Warszawa Choszczówka – Nieporęt, długości 12,6 km. Prowadzi przez Lasy Legionowskie i Lasy Nieporęckie;
  • szlak czerwony: fragment Obwodnicy Turystycznej Warszawy, w granicach powiatu legionowskiego od Wólki Górskiej do osady Zamostki Wólczyńskie, długości 36,2 km, z łącznikiem do PKP Janówek długości 1,0 km. Prowadzi przez wszystkie kompleksy leśne powiatu legionowskiego. Na trasie warte zobaczenia pejzaże nadwiślańskie, pomniki przyrody, zabytki architektury w Nieporęcie.

: