Ścieżki rowerowe na terenie gminy

Ścieżki rowerowe na terenie gminy

 

Interaktywna mapa gminnych
szlaków rowerowych:

http://www.nieporet.pl/gmina/mapa4/pliki/mapa.htm


Sieć dróg rowerowych  w Gminie Nieporęt

Gmina rozbudowuje sieć dróg rowerowych co obrazuje załącznik graficzny – mapa.

W 2018 roku wybudowano sieć dróg rowerowych o łącznej długości 8,80 km(mapa- kolor zielony),w tym:

– o długości 4,5 km z Białobrzegów do Beniaminowa   

– o długości 2,2 km  w Józefowie do granicy z Jabłonną

– dodatkowo, w 2018 roku Powiat Legionowski wybudował drogę rowerową wzdłuż ulicy Wczasowej – od ulicy Kąpielowej do ulicy Spacerowej w Białobrzegach o długości 2,1 km.

Po zakończeniu budowy dróg rowerowych w Józefowie oraz z Białobrzegów do Beniaminowa, Gmina przystąpiła do kolejnych inwestycji – przedłużyła drogę rowerową od Józefowa do Kątów Węgierskich, rozpoczęła budowę drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego oraz  budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Spacerowej.W 2019 roku zakończono ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Strużańskiej o dł. 950 mb. Tym samym zakończono realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wybudowano łącznie 7,65 km ścieżek rowerowych w tym poza wyżej wymienioną ścieżkę rowerową z Białobrzegów do Beniaminowa długości 4,5 km, o nawierzchni asfaltowej oraz wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie o długości 2,2 km. Wartość projektu to ok. 6 620 tys. zł. Dofinasowanie unijne ok 5 300 tys. zł.

W 2019 roku rozpoczęto budowę drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego – na odcinku 8 km od PKP   w miejscowości Nieporęt do granic m. st. Warszawy w ramach projektu pn. Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to prawie 10 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi 8 mln zł.

W 2019 roku wykonano  I etap inwestycji  o długości 4.4 km. W 2020 roku podpisano umowy na realizację II i III etapu drogi rowerowej o długości 3,6 km oraz wprowadzono Wykonawców na budowę. (mapa – kolor czerwony)

Termin realizacji II i III etapu drogi rowerowej to grudzień 2020 rok.

Gmina podjęła również starania o rozszerzenie ww. projektu poprzez budowę dodatkowej drogi rowerowej oraz  chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od   ul. Kościelnej w miejscowości Kąty Węgierskie do wysokości Kanału Żerańskiego  w miejscowości Rembelszczyzna. Odcinek ma długość ok. 2km. (mapa – kolor fioletowy)

Zadanie stanowi przedłużenie obecnie realizowanej drogi rowerowej wzdłuż Kanału Żerańskiego. Dzięki budowie ww. ścieżki rowerowej zapewnione będzie bezpośrednie połączenie do wybudowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej, a przez to połączenie pomiędzy gminami powiatu wołomińskiego, gminami powiatu legionowskiego, gminami powiatu nowodworskiego oraz m. st. Warszawa.

Gmina kontynuuje budowę ścieżek rowerowych w północno-wschodniej części Gminy. W 2019 r.wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku o długości 975 mb wzdłuż ul. Spacerowej w miejscowości Białobrzegi. Stanowi ona przedłużenie wybudowanej w 2018 roku ścieżki rowerowej o długości 2,1 km w Białobrzegach wzdłuż ul. Wczasowej przez Powiat Legionowski. W 2020 roku wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Spacerowej i Głównej  w Ryni na odcinku 615 mb. (mapa – kolor czerwony)

Podsumowując:

  • w 2018 roku na terenie gminy wybudowano 8,8 km dróg rowerowych
  • w 2019 roku na terenie gminy wybudowano 5,375 km dróg rowerowych
  • w 2020 roku planowane jest wybudowanie 4,215 km dróg rowerowych
  • w 2021 roku planowane jest wybudowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Strużańskiej w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie o długości  ok. 2 km.

Łącznie w ciągu 4 lat wybudowanych zostanie na ternie Gminy Nieporęt ponad 20 km dróg rowerowych w dużej części wraz  infrastrukturą towarzyszącą tj. chodnikami, oświetleniem i małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, stacje naprawcze) za łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Informujemy ponadto, że na zlecenie MZDW w Warszawie  wykonywana jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 (ul. Zegrzyńska i ul. Pogonowskiego), która obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej od ronda w Zegrzu Południowym do granicy z gminą Radzymin na odcinku ok. 8,5 km.(mapa – kolor pomarańczowy)