Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu.

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna w gminie Nieporęt przy ulicy Regatowej i Sztormowej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg
Wykaz nieruchomości Gminy Nieporęt przeznaczonych do dzierżawy
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg
Ogłoszenie- wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o wykazie nieruchomości Gminy Nieporęt przeznaczonych do najmu

Nieporęt, dnia 29 września 2020 r.

  1. 6840.1.2020

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieporęt
o wykazie nieruchomości Gminy Nieporęt przeznaczonych do sprzedaży

    Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ),  Wójt Gminy Nieporęt  przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości  z zasobu  nieruchomości Gminy Nieporęt, położone we gminie Nieporęt:

Lp.

Oznaczenie   nieruchomości

Pow. nieruchom.

Cena nieruchomości

brutto

Opis nieruchomości

Przeznaczenie  nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Położenie nieruchomości

Przeznaczono do

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Działka Nr 185/8 obręb Izabelin

WA1L/00053691/9

0,1550 ha

310 000 zł

Nieruchomość  niezabudowana, niezagospodarowana, w niewielkiej części porośnięta drzewami

Działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu w planie 7MN/U, ponadto  położona jest w Strefie Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Izabelin

ul. Szkolna

Sprzedaży

w drodze przetargu

2

Działka Nr 23/9 obręb Nieporęt wraz z udziałek 1/4 w prawie własności dz.nr 23/7 stanowiącej wew. drogę dojazdową

WA1L/00011832/4

0,2140 ha

890 000 zł

Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami

Działki stanowią teren usług turystyki i zieleni urządzonej o symbolu w planie 1UT/ZP, ponadto  położone są w strefie ochrony konserwatorskiej nr 52-66/70,71, w strefie ochrony sanitarnej posredniej od ujęcia wody Wodociągu Północnego m.st. Warszawy ze zbiornika Zegrzyńskiego, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz część terenu położona jest w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Nieporęt, ul.Zegrzyńska

Sprzedaży

w drodze przetargu

Z dniem 12 listopada 2020 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)