Oświetlenia ulicy Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym

Wzdłuż ulicy Słonecznej, od ul. Tęczowej do granicy z Warszawą, zamontowano 31 lamp.

Wartość inwestycji wyniosła 113 tys. złotych.

Wykonawcą była forma ZESTI-FOS z Serocka.

Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Józefowie – Etap I

Na odcinku długości 360 m od ul. Szkolnej, zamontowano 12 punktów świetlnych. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Marek Kisielewski z Borowej Góry. Koszt inwestycji to 48 119 zł;

ul. Sienkiewicza w Józefowie

Oświetlenie ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie

Wykonawca, firma Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych z Łomży, zamontował 5 punktów świetlnych jednoramiennych, na odcinku długości 145 metrów. Wymieniona została jedna oprawa na już istniejącej lampie.
Koszt inwestycji to 20 127 zł.

Oświetlenie ul. Rumiankowej w Nieporęcie – Etap I

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych z Łomży zamontował 12 punktów oświetleniowych, na odcinku 300 m od ulicy Zegrzyńskiej. Koszt inwestycji wyniósł 50 433 zł;

ul. Rumiankowa w Nieporęcie

Oświetlenie ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim

Zamontowano 7 punktów oświetleniowych jednoramiennych na odcinku długości 240 metrów. Wykonawcą był Zakład Instalacji Elektrycznych „Lumen” z Legionowa, koszt inwestycji wyniósł 37 137 zł;

ul. Gościnna w Stanisławowie Drugim

Kostka na ul. Rodziny Kalińskich

Zakończyła się przebudowa ulicy Rodziny Kalińskich w Józefowie.

Położona została nawierzchnia z kostki wraz z wjazdami do posesji na odcinku ok. 200 metrów. Przebudowano także przepust na rowie melioracyjnym i dojazd do niego.

Koszt inwestycji wyniósł 161 tys. zł, wykonawcą prac była firma Partner z Chotomowa.

Wodociąg w ulicy Rumiankowej

Zakończyła się budowa wodociągu w ulicy Rumiankowej w Nieporęcie.

Firma INWOKAN z Wyszkowa położyła 300 metrów infrastruktury za kwotę 67 tys. zł.

Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do gminnego wodociągu.

Asfalt na Polnej w Aleksandrowie – II etap

Na ulicy Polnej w Aleksandrowie zrealizowano II etap prac – położono nawierzchnię asfaltową.

Wykonawcą była firma Czystość z Wołomina, koszt prac to 59 tys. złotych.

Utwardzanie ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra.

Zakończyły się prace związane z utwardzaniem ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra.

Ulica została utwardzona kruszywem betonowym. Prace wykonała firma usługi Transportowe, Budowlane i Drogowe z Nasielska. Ich koszt wyniósł 43 tys. złotych.

Utwardzenie ulicy Wierzbowej w Kątach Węgierskich

Na ulicy Wierzbowej w Kątach Węgierskich zakończyły się prace związane z utwardzeniem jej nawierzchni.

Na podbudowie z kruszywa położona została nawierzchnia z płyt eko na odcinku długości 430 metrów.

Wykonawcą inwestycji, której koszt wyniósł 140 tys. zł, była firma TOMBUT z Wieliszewa.

listopad 2013

Chodnik na ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej

Wzdłuż ulicy Topolowej w Wólce Radzymińskiej zbudowany został chodnik
wraz z wjazdami do posesji na odcinku długości 327 metrów.

Wykonawcą inwestycji była firma TOMBUT z Wieliszewa.
Koszt inwestycji to 90 tys. zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Białobrzegi-Rynia

Rozstrzygnięte zostało zamówienia publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Białobrzegi – Rynia.

W ramach tego etapu wybudowanych zostanie 6,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 4 pompownie ścieków.

Wykonawca – konsorcjum firm: PRI KNAUBER Sp. z o.o. Sp. k, Legionowo, PPI CHROBOK S.A., Bojszowy, Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gaz Stanisław Knauber Legionowo.
Termin wykonania umowy – do dnia 29 maja 2015 roku.
Koszt tego etapu – 8 594 261,49 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowi dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego. Dofinansowanie wyniesie 81% poniesionych kosztów.