Bezpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, pokój nr 9 ( parter )

Terminy przyjęć interesantów:  czwartki w godz. 12.00 -16.00, piątki w godz. 9.00-13.00

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA i ZAPISY pod numerem tel. 22 76 40 584

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
piętro 1, pokój 116 i pokój 207 na 2 piętrze

Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Urząd Miasta Legionowo
piętro 2, pokój 3.11

Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.   8:00-12:00
śr.  11:30-15:30

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez Fundację Honeste Vivere (porady udzielają adwokaci):

Urząd Gminy Jabłonna
parter, pokój nr 6

Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt.   10:00-14:00
czw. 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock
1 piętro, pokój nr 31

Serock, ul. Rynek 21
pon. 10:00-14:00
śr.      8:00-12:00
pt.    12:00-16:00

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń lub po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  22 764 0584. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584.

tabliczka_godz._otwarcia.nieporet