Wodociągowo – Kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej

W Józefowie, w dwóch bocznych ulicach od ul. Głównej, trwa budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 407 metrów wraz z odejściami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego. Infrastruktura eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie. Zakończenie prac zaplanowane jest w połowie grudnia.

Czytaj więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolskiej

22.04.2020 r. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Woli Aleksandra (od skrzyżowania z ul. Gajową/Zaciszną do końca zabudowy ul. Wolska 140) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 370 m. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania. Po zakończeniu odbioru mieszkańcy posesji zlokalizowanych na tym odcinku będą mogli zgłaszać się do Gminnego Zakładu Komunalnego […]

Czytaj więcej

Kanalizacja i przepompownia ścieków w ulicy Rumiankowej

15.09.2020 r. W ulicy Rumiankowej w Nieporęcie trwa uzbrajanie przepompowni. Nowo powstała sieć kanalizacyjna w ulicy liczy 864 metry i zostanie włączona do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej 631, ulicy Zegrzyńskiej. 17.04.2020 r. W ulicy Rumiankowej dobiegła końca budowa kanalizacji sanitarnej. Wkrótce rozpocznie się budowa przepompowni ścieków. Po zakończeniu wszystkich prac, sieć […]

Czytaj więcej

Budowa wodociągu w ul.Brukowej

Zakład Usług Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa realizuje inwestycję w ulicy Brukowej w Stanisławowie Pierwszym – budowę wodociągu wraz z odejściami do granicy działek. Wodociąg w ul. Brukowej zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej  i  wymaga również wybudowania odcinka sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej. Łączna długość sieci wyniesie 1764, 5 m. Koszt inwestycji […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie

W listopadzie 2017 roku wykonawca inwestycji, firma PRIKNAUBER z Legionowa, rozpoczął prace budowlane w ulicy Kwiatowej oraz Przyrodniczej na osiedlu w Michałowie-Grabinie. Wartość inwestycji wyniesie blisko 7 mln zł. Część kwoty, w wysokości 4,6 mln zł, gmina |pozyskała na ten cel z funduszy unijnych.  Nowo sieć kanalizacyjna liczyć będzie 5 km, wybudowane też zostaną 3 […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie odtwarzana jest nawierzchnia dróg i chodników oraz trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków. Wkrótce rozpocznie się rozruch przepompowni, a po jego zakończeniu i odbiorze pompowni przez MPWiK, Wykonawca przystąpi do przyłączania poszczególnych bloków do nowej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, współfinansowana  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na osiedlu w Białobrzegach inwestycję realizuje firma Inżynieria Rzeszów, która wybuduje ok. 1,5 km sieci sanitarnej z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy […]

Czytaj więcej

Rozbudowa kanalizacji w Stanisławowie Drugim

Firma STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Zielonki rozpoczęła realizację inwestycji w drogach poprzecznych do ulicy Wolskiej. Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drogach poprzecznych do ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, o łącznej długości 876 mb wraz z odejściami kanalizacyjnymi w ilości szt. 47. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej […]

Czytaj więcej

Rozbudowa gminnej sieci  kanalizacji  sanitarnej w Stanisławowie Drugim

W najbliższym czasie kolejni mieszkańcy rejonu ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim będą mieli możliwość podłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano  wykonawcę robót budowlanych – STD Nasiłowski z Zielonki. Budowa dotyczy kanałów sanitarnych w ul. Gościnnej, ul. Wiśniowej, w drodze stanowiącej część działek nr ew. 168/6, 168/5, 168/3, 168/1, 112/1, w […]

Czytaj więcej