Wodociągowo – Kanalizacyjne

Budowa wodociągu w ul.Brukowej

Zakład Usług Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa realizuje inwestycję w ulicy Brukowej w Stanisławowie Pierwszym – budowę wodociągu wraz z odejściami do granicy działek. Wodociąg w ul. Brukowej zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej  i  wymaga również wybudowania odcinka sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej. Łączna długość sieci wyniesie 1764, 5 m. Koszt inwestycji […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie

W listopadzie 2017 roku wykonawca inwestycji, firma PRIKNAUBER z Legionowa, rozpoczął prace budowlane w ulicy Kwiatowej oraz Przyrodniczej na osiedlu w Michałowie-Grabinie. Wartość inwestycji wyniesie blisko 7 mln zł. Część kwoty, w wysokości 4,6 mln zł, gmina |pozyskała na ten cel z funduszy unijnych.  Nowo sieć kanalizacyjna liczyć będzie 5 km, wybudowane też zostaną 3 […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie odtwarzana jest nawierzchnia dróg i chodników oraz trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków. Wkrótce rozpocznie się rozruch przepompowni, a po jego zakończeniu i odbiorze pompowni przez MPWiK, Wykonawca przystąpi do przyłączania poszczególnych bloków do nowej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, współfinansowana  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na osiedlu w Białobrzegach inwestycję realizuje firma Inżynieria Rzeszów, która wybuduje ok. 1,5 km sieci sanitarnej z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy […]

Czytaj więcej

Rozbudowa kanalizacji w Stanisławowie Drugim

Firma STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Zielonki rozpoczęła realizację inwestycji w drogach poprzecznych do ulicy Wolskiej. Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drogach poprzecznych do ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, o łącznej długości 876 mb wraz z odejściami kanalizacyjnymi w ilości szt. 47. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej […]

Czytaj więcej

Rozbudowa gminnej sieci  kanalizacji  sanitarnej w Stanisławowie Drugim

W najbliższym czasie kolejni mieszkańcy rejonu ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim będą mieli możliwość podłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano  wykonawcę robót budowlanych – STD Nasiłowski z Zielonki. Budowa dotyczy kanałów sanitarnych w ul. Gościnnej, ul. Wiśniowej, w drodze stanowiącej część działek nr ew. 168/6, 168/5, 168/3, 168/1, 112/1, w […]

Czytaj więcej

Gmina realizuje projekt kanalizacyjny za 12 milionów złotych

12 milionów złotych wynosi wartość inwestycji kanalizacyjnych na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na które wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 6 milionów zł. 29 sierpnia Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali  umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o […]

Czytaj więcej

Kanalizacja deszczowa na osiedlu Głogi

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Gwałtowne lipcowe ulewy spowodowały poważne  szkody na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Zalane piwnice domów, wybijanie wody z kanalizacji, nieprzejezdne ulice – z tymi problemami od długiego czasu borykają się mieszkańcy i udzielające im pomocy jednostki OSP. Poważnym problemem […]

Czytaj więcej