Profilaktyka uzależnień i wsparcie psychologiczne.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień ( w tym uzależnień behawioralnych)

informacje i zapisy:

tel: 576 608 693

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie

Informacje i zapisy:

tel: 790 304 341

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

05-126 Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, pok. 36
tel: (0 22) 767-04-25