Dzika Plaża – kąpielisko

Dzika Plaża – jedyne kąpielisko w powiecie

16 czerwca rozpoczyna się sezon kąpieliskowy na Dzikiej Plaży, najpopularniejszym miejscu wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Zegrzyńskim. Słowo kąpielisko ma  kluczowe znaczenie dla bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Fakt, że Dzika Plaża ma status kąpieliska świadczy przede wszystkim o tym, że organ prowadzący, w tym przypadku gmina Nieporęt, przeszedł skomplikowane procedury organizacyjne. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, od 2011 roku kąpieliska to obiekty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie, które są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane.

Jak organizuje się kąpielisko?

Mało kto wie, ze proces uzyskiwania statusu kąpieliska na rok następny zaczyna się już we wrześniu.  Niezbędna dokumentacja, którą należy zgromadzić, jest bardzo obszerna i wymaga czasu. Należy przedstawić m.in. potwierdzenie z Sanepidu o doskonałej jakości wody, przygotować we własnym zakresie dokument o profilu wody, który wymaga uzupełnienia tabeli, zawierającej 186 pozycji. Dokumenty te wysyła się celem uzgodnienia do 8 instytucji, w tym m.in. Wód Polskich, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego. Następnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem do wójta i podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały. Ale to jeszcze nie wszystko – należy uzgodnić z Sanepidem harmonogram poboru próbek wody, uzyskać od Urzędu Żeglugi Śródlądowej zgodę na  zamknięcie akwenu w celu wyznaczenia kąpieliska, wykonać operat wodno-prawny, zawrzeć umowę na ochronę ratowniczą na plaży, uprzątnąć plażę specjalistycznym sprzętem do przesiewania piasku i otrzymać pozwolenie wodno-prawne. Istotne jest też, że organizator kąpieliska zobowiązany jest do systematycznego badania jakości wody w czasie trwania sezonu i podawania wyników do publicznej wiadomości. Gwarantuje to bezpieczeństwo zdrowia osób kapiących się.

Nic dziwnego, że niewielu organizatorów wypoczynku decyduje się na przejście tej trudnej procedury i częściej widzieliśmy jedynie miejsca wykorzystywane do kąpieli, które zatwierdza rada gminy, a które dopuszczało Prawo Wodne. Dopuszczało, bo nowelizacja prawa ze stycznia tego roku wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie. Teraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Cieszmy się więc, że mamy na terenie gminy Nieporęt bezpieczne kąpielisko, jedyne w powiecie i jedno z niewielu na Mazowszu, i możemy korzystać z pełnego sezonu kąpielowego.

2_kapielisko_dobre