Wójt Gminy Nieporęt 
Sławomir Maciej Mazur

 

 

 • Dział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i OC

Kierownik
Przemysław Kuligowski
tel: (22) 767 04 40

 

 • Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy

Kierownik
Dorota Brzozowska
tel: (22) 767 04 46
e-mail: promocja@nieporet.pl

 

 •  Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik
Justyna Chwojnicka – Gut
tel: (22) 767 04 05

 

 • Kierownik USC

Kierownik
Małgorzata Gajda
tel: (22) 767 04 26

 

 • Inspektor ds. ochrony danych

Dariusz Piesio

 

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Sławomir Grabik

 

 • Straż Gminna

Komendant Straży Gminnej
Joanna Mizerska
tel. 22 774 87 91
patrol  668 116 761
Nieporęt, ul. Zegrzyńska 10 H

 


 

Zastępca Wójta Gminy Nieporęt
Alicja Sokołowska

 

 • Dział Inwestycji

Kierownik
Alicja Sokołowska

Zastępca Kierownika
Sławomir Wierzchoń
tel: (22) 767 04 16

 

 • Dział Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik
Maciej Czerski
tel: (22) 767 04 20

 

 • Działu Gospodarki Komunalnej

Kierownik
Agnieszka Ogonowska
tel. (22) 767 04 47

 

 • Dział Dróg i Transportu

Kierownik
Krzysztof Aniołkowski
tel: (22) 767 04 37

 

 • Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik
Bożena Bartkiewicz
tel: (22) 767 04 12,

 


 

Sekretarz
Joanna Jońska

 

 • Biuro ds. Organizacji Gminy

Kierownik
Joanna Jońska
tel: (22) 767 04 15
(22) 767 04 14
e-mail: urzad@nieporet.pl

 

 •  Dział Spraw Obywatelskich i USC 

 Kierownik
Elżbieta Staniszewska
tel: (22) 767 04 25

 

 •  Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik
Monika Dąbrowska
tel: (22) 767 04 10

 

 • Dział Administracji i Kadr

Kierownik
Barbara Kopcińska
tel: (22) 767 04 24

Zastępca kierownika
Beata Bułka
tel: (22) 767 04 19

 


 

Skarbnik
Katarzyna Skuza

 

 • Dział Budżetu i Finansów

Skarbnik
Katarzyna Skuza

 

 • Dział Podatków i Windykacji

Kierownik
Emilia Gera
tel: (22) 767 04 23
(22) 767 04 21

 


 

Samodzielne stanowisko – radca prawny

tel: (22) 767 04 17

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny
Anna Mata
tel: (22) 767 04 31

 


 

Stanowiska ds. informatyki

inspektor ds. Informatyki
Piotr Piątkowski

tel: (22) 767 04 22

 

Stanowisko ds. archiwum zakładowego 

Urszula Mitka – Karandziej
tel: (22) 767 04 28