Ważne telefony i miejsca pomocowe

WAŻNE TELEFONY

  • Narkomania 800 199 990 czynny codziennie w godz. 16-21
  • Uzależnienia behawioralne 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17-22
  • NIEBIESKA LINIA  801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 (czynny 24h/7dni)
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka800 121 212 (czynny 24h/7dni)
  • Pomarańczowa Linia  801 140 068  (pomoc dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania) – Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00

  • Dorośli w kryzysie 800 702 222 (czynny 24h/7dni)

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny w ramach którego działają:

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień przyjmuje w piątki w godz. 15.00-19.00, ul. Podleśna 4 (Centrum Medyczne Nieporęt).

Zapisy bezpośrednio u terapeuty uzależnień, tel. 576 608 693

PUNKT POMOCY DZIECKU I RODZINIE na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt

prowadzony przez socjoterapeutę, coacha, mediatora, trenera treningu zastępowania agresji.

Informacje i zapisy bezpośrednio u prowadzącego p. Artura Żuchowskiego, tel. 790 304 341

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą domową

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomagajacych-osobom-dotknietym-przemoca-domowa