Inwestycje 2019

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Zakończyła się przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Inwestycja zrealizowana została na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 spacerowa1 spacerowa2

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie

Gmina Nieporęt przystąpiła do budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Nowa inwestycja realizowana jest obecnie w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, co pozwoli na przyłączenie do sieci kolejnego budynku użyteczności publicznej. W następnym etapie infrastruktura budowana będzie w ulicach Rumiankowej i Białego Bzu. Łączna długość nowych odcinków sieci wyniesie około jednego kilometra.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Koszt inwestycji to kwota 3 201 387 zł.
Prace realizuje firma Inżynieria Adampol z Pułtuska, w terminie do sierpnia 2020 roku.

20191212_103554

Budowa szatni przy boisku w Kątach Węgierskich

Zawodnicy występujący na boisku w Kątach Węgierskich będą mieli w przyszłym sezonie piłkarskim do dyspozycji budynek, w którym znajdować się będą szatnie dla dwóch drużyn, z sanitariatami i natryskami oraz pokój dla trenerów i sędziów. Trwają prace przy budowie obiektu. W terminie do kwietnia 2020 roku zbudowany zostanie także parking oraz drogi dojazdowe na przylegającym terenie. Inwestycję realizuje firma Wald-Glob z Pułtuska, jej koszt wyniesie 1 483 000 zł.

82155203_1434560416710701_8205840313873334272_o20191205_111520 20191205_111615

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie

Trwa budowa chodnika oraz zjazdów na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy gminy Nieporęt, w ramach porozumienia zawartego z MZDW w Warszawie. Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji, w imieniu zarządcy drogi zgłosiła do Wojewody przedmiotowe zadanie, jak również przekazała dokumentacje do zarządcy drogi – MZDW. Inwestycję za kwotę 183 706 zł wykonuje firma AGBUD.20191206_130947

78767965_1384464585053618_3991123468186812416_o

Trwa przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Inwestycja realizowana jest na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z  tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DSC_9192

Nasadzenia roślinności wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim

Wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie rozpoczęły się nasadzenia roślinności.
Nasadzenia zakończone zostaną na początku listopada i obejmą odcinek ścieżki rozpoczynający się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury do kładki w Nieporęcie. Posadzonych zostanie przeszło 40 drzew i ponad 3000 krzewów. Następny etap zazieleniania, od kładki w Nieporęcie do mostu w Izabelinie, odbędzie się wiosną. Wówczas przy ścieżce pieszo-rowerowej zacznie rosnąć ponad 300 nowych drzew i blisko 9000 krzewów.

IMG_1691 IMG_1692

20191019_091917 20191019_093353

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach – prace ziemne i roboty brukarskie

Trwają prace ziemne i roboty brukarskie w związku z przebudową ulicy Spacerowej w Białobrzegach.

Prace ziemne i roboty brukarskie realizowane są na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa chodnika i ścieżki rowerowej. Istniejąca nawierzchnia ulicy Spacerowej zostanie wykorzystana jako podbudowa pod nową nawierzchnię ulicy. Koszt inwestycji to kwota 1 mln 400 tys. zł, z czego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

72815521_1348125122020898_5734727976721842176_o 73280833_1348125128687564_1843387203095363584_o

 71782396_2605417516146219_3162730809157222400_o 72454721_2605417562812881_1530823526519406592_o

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa. Można już spacerować nowymi ciągami pieszymi, jeździć po wyznaczonych trasach rowerowych i rolkowych. Tej zimy, trasy rolkowe będą mogły służyć do treningów na nartach biegowych. W Kompleksie powstały również trzy boiska treningowe do piłki plażowej siatkowej.

73372218_1353797144787029_4435837189607129088_o (1) 73417727_1353797161453694_8715824829384622080_o (1)