Inwestycje 2019

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Zakończyła się przebudowa ul. Spacerowej w Białobrzegach. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Inwestycja zrealizowana została na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w […]

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie

Gmina Nieporęt przystąpiła do budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Nowa inwestycja realizowana jest obecnie w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, co pozwoli na przyłączenie do sieci kolejnego budynku użyteczności publicznej. W następnym etapie infrastruktura budowana będzie w ulicach Rumiankowej i Białego Bzu. Łączna długość nowych odcinków sieci wyniesie około jednego kilometra. Inwestycja współfinansowana jest […]

Czytaj więcej

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie

Trwa budowa chodnika oraz zjazdów na posesje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 – ul. Jana Kazimierza, na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Telimeny w Nieporęcie. Inwestycja realizowana jest z inicjatywy gminy Nieporęt, w ramach porozumienia zawartego z MZDW w Warszawie. Gmina opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji, w imieniu zarządcy drogi zgłosiła do Wojewody przedmiotowe […]

Czytaj więcej

Trwa przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach

Inwestycja realizowana jest na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa ulicy i ścieżki rowerowej oraz chodnik z kostki. Koszt prac to kwota 1 mln 400 tys. zł, z  tego ponad 820 tys. zł to dofinansowanie przyznane gminie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

Czytaj więcej

Nasadzenia roślinności wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim

Wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie rozpoczęły się nasadzenia roślinności. Nasadzenia zakończone zostaną na początku listopada i obejmą odcinek ścieżki rozpoczynający się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury do kładki w Nieporęcie. Posadzonych zostanie przeszło 40 drzew i ponad 3000 krzewów. Następny etap zazieleniania, od kładki w Nieporęcie do mostu w Izabelinie, odbędzie się […]

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Spacerowej w Białobrzegach – prace ziemne i roboty brukarskie

Trwają prace ziemne i roboty brukarskie w związku z przebudową ulicy Spacerowej w Białobrzegach. Prace ziemne i roboty brukarskie realizowane są na odcinku 975 metrów od ulicy Wczasowej w kierunku Ryni. Wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa chodnika i ścieżki rowerowej. Istniejąca nawierzchnia ulicy Spacerowej zostanie wykorzystana jako podbudowa pod nową nawierzchnię ulicy. Koszt inwestycji to kwota […]

Czytaj więcej

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa

Zakończone zostały inwestycje zaplanowane na ten rok w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa. Można już spacerować nowymi ciągami pieszymi, jeździć po wyznaczonych trasach rowerowych i rolkowych. Tej zimy, trasy rolkowe będą mogły służyć do treningów na nartach biegowych. W Kompleksie powstały również trzy boiska treningowe do piłki plażowej siatkowej.

Czytaj więcej

Modernizacja placu zabaw w Kątach Węgierskich

W Kątach Węgierskich wykonana została modernizacja placu zabaw. Na placu zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci młodszych oraz zestaw sprawnościowych dla starszych. Stanęła huśtawka z bocianim gniazdem, sprężynowiec – deska surfingowa oraz piaskownica cztery misie. Jest także nowa ławka oraz kosz na śmieci. Koszt modernizacji placu zabaw to kwota ok. 47,7 tys. zł.  

Czytaj więcej