Wnioski, oświadczenia i deklaracje

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

Oświata niepubliczna – wnioski do pobrania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Oświata publiczna
Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Nieporęt – wnioski i oświadczenia do pobrania: