Wnioski, oświadczenia i deklaracje

Oświata niepubliczna – wnioski do pobrania:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek2-1024x10.jpg

Oświata publiczna
Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Nieporęt – wnioski i oświadczenia do pobrania:

 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata.2020 
Oświadczenie o zatrudnieniu.2020 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.2020
Wniosek o przyjęcie do kl. I SP
Zgłoszenie - I kl. SP