Wnioski, oświadczenia i deklaracje
Deklaracja o kontynuacji przedszkola 
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do zerówki.2020 
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata.2020 
Oświadczenie o zatrudnieniu.2020 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.2020
Wniosek o przyjęcie do kl. I SP
Zgłoszenie - I kl. SP