Oświetlenie ulicy Granicznej w Stanisławowie Pierwszym

Wykonano oświetlenie odcinka ul. Granicznej w Stanisławowie Pierwszym, od ul. Baletowej w kierunku południowym

Zamontowano 12 punktów świetlnych, na odcinku ok. 430 metrów.

Koszt inwestycji wyniósł 44 750 zł, wykonawcą była firma ELVOT z Warszawy.