Boisko w Zegrzu Południowym po modernizacji

Płytę asfaltową zastąpiła nawierzchnia poliuretanowa z wytyczonym boiskiem do gry w siatkówkę. Plac ma wymiary 20 m x 15 m. Zamontowane zostanie wyposażenie do piłki siatkowej i koszykówki. W najbliższym czasie postawione zostaną nowe piłkochwyty. Teren wokół boiska zostanie uporządkowany i obsiany trawą.

Koszt modernizacji wyniesie 130 tys. złotych.