Oświata

Konkurs na ilustrację do kalendarza na 2019 rok

Wójt Gminy Nieporęt zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat, mieszkańców gminy Nieporęt, do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na 2019 rok w kategoriach pt.

do worda

 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa cel, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym na ilustrację do promocyjnego kalendarza gminnego na 2019 rok w kategoriach pt.
 • „I LOVE NIEPORĘT”
 • „MÓJ ŚWIAT – MOJA GMINA NIEPORĘT”
 • „MIESIĄCE W GMINIE NIEPORĘT”
 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nieporęt.
 2. Patronat nad konkursem obejmuje Wójt Gminy Nieporęt.
 3. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.nieporet.pl
 4. .Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Promocja Gminy Nieporęt.
 2. Pobudzenie kreatywności oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, a także zainteresowanie ich działaniami promującymi gminę Nieporęt.
 3. Zainteresowanie uczestników historią, zabytkami, atrakcjami turystycznymi i walorami przyrodniczymi Gminy Nieporęt.
 4. Wybranie prac, które zamieszczone zostaną w kalendarzu będącym elementem promocji gminy Nieporęt na 2019 rok.
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najpełniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, mieszkańców gminy Nieporęt.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Zgłoszone do konkursu prace powinny być tematycznie związane z Gminą Nieporęt.
 4. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, grafika itp.
 5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
 6. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 7. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, klasa/wiek, adres, numer telefonu.
 8. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 roku do Urzędu Gminy Nieporęt, plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, z dopiskiem na kopercie – Konkurs plastyczny.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 4. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. O miejscu i terminie odbioru nagród laureaci konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Uwagi końcowe

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych.
 3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu.
 5. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. Informacje na temat konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.nieporet.pl.
 8. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Dział Informacji Publicznej i Promocji Gminy, tel. (22) 767 04 46 (49).
 9. Zgoda rodziców(opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie ZGODA RODZICÓW

 

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w szkołach w gminie Nieporęt odbędą się 04 września 2017 r. (poniedziałek) w następujących godzinach:

 • 8.30 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
 • 9.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie klasy 0 – III
 • 9.30 – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w  Stanisławowie Pierwszym
 • 10.00 – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 • 10.30 – Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej
 • 11.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie klasy IV-VII
 • 11.30 – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
 • 12.00 – Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

Akcja Lato 2017 w Gminie Nieporęt

Harmonogram Akcji Lato 2017 w Gminie Nieporęt.

Kliknięcie w numer tygodnia rozwija jego szczegóły.

GOK Nieporęt, ul. Dworcowa 9

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

 31.07, poniedziałek

 

 • Spotkanie ze Strażą Gminną – zasady bezpieczeństwa oraz podstawy pierwszej pomocy
 • Gry i zabawy integracyjne

01.08, wtorek

 

Wyjazd do ZOO do Warszawy (zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty). Koszt 30 zł

02.08, środa

 

 • Wizyta w WOPR w Zegrzu Południowym
 • Zabawy integracyjne na terenie Filii GOK w Zegrzu Południowym. Dzieci muszą mieć ze sobà bilety na przejazd komunikacją ZTM ewentualnie pieniądze na zakup biletów (3,40 zł)

03.08, czwartek

 

Wyjazd do Pruszkowa do Muzeum Starożytnego Hutnictwa (zwiedzanie i warsztaty) oraz do Muzeum Figur Stalowych (zwiedzanie z przewodnikiem). Koszt 30 zł

04.08, piątek

 

 • Zajęcia plastyczno – artystyczne
 • Zabawy i gry ruchowe

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

07.08, poniedziałek

 

 • Dzień z OSP w Nieporęcie
 • Gry i zabawy
 • Zabawy z pantomimà

08.08, wtorek

 

Wyjazd do Serocka zwiedzanie z przewodnikiem (miasto i muzeum). Koszt 10 zł

09.08, środa

 

Wyjazd na Stadion Legii – zwiedzanie – trasa biała oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich. Koszt 25 zł

10.08, czwartek

 

Wyjazd do Zegrza Południowego – warsztaty pizzowe i zabawy integracyjne. Koszt 7 zł
Dzieci muszą mieć ze sobà bilety na przejazd komunikacją ZTM ewentualnie pieniądze na zakup biletów (3,40 zł)

11.08, piątek

 

„Na ryby” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. Koszt 8 zł
[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

14.08, poniedziałek

 

Wyjście do Parku Linowego – Port Pilawa. Koszt 25 zł

15.08, wtorek – dzień wolny

16.08, środa

 

Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty. Koszt 22 zł

17.08, czwartek

 

Wyjazd do Nadleśnictwa Jabłonna „Od nasionka do lasu” + ognisko z kiełbaskami. Koszt 15 zł

18.08, piątek

 

 • Zajęcia plastyczne
 • Robotyka
 • Doświadczenia z suchym lodem

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

filia GOK w Beniaminowie

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

03.07, poniedziałek

 

 • Spotkanie ze Strażą Gminną
 • Balonowe stworki

04.07, wtorek

 

Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty. Koszt 22 zł

05.07, środa

 

 • Integracja z Wólką Radzymińską
 • Wybuchowe atrakcje

06.07, czwartek

 

Wycieczka do pasieki w Serocku + ognisko + plażowanie. Koszt 20 zł

07.07, piątek

 

 • Minionki z rolek na bezludnej wyspie
 • Gry i zabawy

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

10.07, poniedziałek

 

Wycieczka do ZOO. Koszt 23 zł

11.07, wtorek

 

Wyjazd do zagrody Zabłocie, w której głównymi mieszkańcami są alpaki + Ognisko. Koszt 25 zł

12.07, środa

 

Zdobienie słoików metodą decoupage

13.07, czwartek

 

Wycieczka do fabryki cukierków. Koszt 25 zł

14.07, piątek

 

 

 • Integracja z Wólką Radzymińską
 • Ognisko

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

14.08, poniedziałek

 

 • Dzień indiański
 • Gry i zabawy

15.08, wtorek – dzień wolny

16.08, środa

 

Wyjazd do Legionowa – muzeum (ew. Pałac w Jabłonnie)

17.08, czwartek

 

„Na ryby” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. Koszt 10 zł

18.08, piątek

 

Wyjazd do kina Praha (Gang wiewióra 2) + warsztaty. Koszt 22 zł

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

filia GOK w Kątach Węgierskich

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

03.07, poniedziałek

 

 • Spotkanie ze Strażą Gminną
 • Gry i zabawy integracyjne

04.07, wtorek

 

Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty. Koszt 22 zł

05.07, środa

 

Dzień pełen eksperymentów i doświadczeń

06.07, czwartek

 

Wycieczka do pasieki w Serocku + ognisko + plażowanie. Koszt 20 zł

07.07, piątek

 

Artystyczny Misz Masz.

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

10.07, poniedziałek

 

Wycieczka do ZOO. Koszt 23 zł

11.07, wtorek

 

Wyjazd do zagrody Zabłocie, w której głównymi mieszkańcami są alpaki + Ognisko. Koszt 25 zł

12.07, środa

 

Dzień indiański

13.07, czwartek

 

Wycieczka do fabryki cukierków. Koszt 25 zł

14.07, piątek

 

 • Bliskie spotkanie ze zwierzętami.
 • Artystyczny Misz Masz.

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

14.08, poniedziałek

 

 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Stwory i głodomory podwodne

15.08, wtorek – dzień wolny

16.08, środa

 

Wyjazd do Legionowa – muzeum (ew. Pałac w Jabłonnie)

17.08, czwartek

 

„Na ryby” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. Koszt 10 zł

18.08, piątek

 

Wyjazd do kina Praha (Gang wiewióra 2) + warsztaty. Koszt 22 zł

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

filia GOK w Zegrzu Południowym

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

 31.07, poniedziałek

 

 • Spotkanie ze Strażą Gminną – zasady bezpieczeństwa oraz podstawy pierwszej pomocy
 • Gry i zabawy integracyjne

01.08, wtorek

 

Wyjazd do ZOO do Warszawy (zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty). Koszt 30 zł

02.08, środa

 

 • Wizyta w WOPR w Zegrzu Południowym
 • Zabawy integracyjne

03.08, czwartek

 

Wyjazd do Pruszkowa do Muzeum Starożytnego Hutnictwa (zwiedzanie i warsztaty) oraz do Muzeum Figur Stalowych (zwiedzanie z przewodnikiem). Koszt 30 zł

04.08, piątek

 

 • Zajęcia plastyczno – artystyczne
 • Zabawy i gry ruchowe

Wizyta w GOKu w Nieporęcie. Dzieci muszą mieć ze sobą bilety na przejazd komunikacją ZTM (2 x 1,70 zł)

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

07.08, poniedziałek

 

 • Dzień z OSP w Nieporęcie
 • Gry i zabawy
 • Zabawy z pantomimą

Dzieci muszą mieć ze sobà bilety na przejazd komunikacją ZTM (2 x 1,70 zł)

08.08, wtorek

 

Wyjazd do Serocka zwiedzanie z przewodnikiem (miasto i muzeum). Koszt 10 zł

09.08, środa

 

Wyjazd na Stadion Legii – zwiedzanie – trasa biała oraz zwiedzanie Łazienek Królewskich. Koszt 25 zł

10.08, czwartek

 

Wyprawa do pizzerii w Zegrzu Południowym – warsztaty pizzowe i zabawy integracyjne. Koszt 7 zł

11.08, piątek

 

„Na ryby” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. Koszt 8 zł
[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

14.08, poniedziałek

 

Wyjście do Parku Linowego – Port Pilawa. Koszt 25 zł

15.08, wtorek – dzień wolny

16.08, środa

 

Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty. Koszt 22 zł

17.08, czwartek

 

Wyjazd do Nadleśnictwa Jabłonna „Od nasionka do lasu” + ognisko z kiełbaskami. Koszt 15 zł

18.08, piątek

 

 • Zajęcia plastyczne
 • Robotyka
 • Doświadczenia z suchym lodem

Wizyta w GOKu w Nieporęcie. Dzieci muszą mieć ze sobą bilety na przejazd komunikacją ZTM (2 x 1,70 zł)

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

filia GOK w Wólce Radzymińskiej

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

03.07, poniedziałek

 

 • Spotkanie ze Strażą Gminną
 • Kapeluszowy zawrót głowy

04.07, wtorek

 

Kino Praha „Gru, Dru i Minionki” + warsztaty. Koszt 22 zł

05.07, środa

 

 • Wycieczka rowerowa do Beniaminowa
 • Wybuchowe atrakcje

06.07, czwartek

 

Wycieczka do pasieki w Serocku + ognisko + plażowanie. Koszt 20 zł

07.07, piątek

 

 • Gry i zabawy integracyjne
 • Decu na tkaninie

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

10.07, poniedziałek

 

Wycieczka do ZOO. Koszt 23 zł

11.07, wtorek

 

Wyjazd do zagrody Zabłocie, w której głównymi mieszkańcami są alpaki + Ognisko. Koszt 25 zł

12.07, środa

 

 • Gry i zabawy integracyjne
 • Zwierzęta przyjaciółmi człowieka

13.07, czwartek

 

Wycieczka do fabryki cukierków. Koszt 25 zł

14.07, piątek

 

 • Wycieczka rowerowa do Beniaminowa
 • Ognisko

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

14.08, poniedziałek

 

 • Gry i zabawy integracyjne.
  Blejtramowe serduszka.

15.08, wtorek – dzień wolny

16.08, środa

 

Wyjazd do Legionowa – muzeum (ew. Pałac w Jabłonnie)

17.08, czwartek

 

„Na ryby” z Kołem Wędkarskim PZW nr 30 w Białobrzegach. Koszt 10 zł

18.08, piątek

 

Wyjazd do kina Praha (Gang wiewióra 2) + warsztaty. Koszt 22 zł

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

filia GOK w Stanisławowie Drugim

[lsvr_accordion toggle=”no”] [lsvr_accordion_item title=”Tydzień I” state=”closed”]

Koszt uczestnictwa w Akcji Lato 30 zł za tydzień. Wyjazdy stanowià odrębny koszt. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w godzinach otwarcia ośrodka osobiście lub telefonicznie 22 772 70 05, 504 078 578. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie Akcji Lato.

 17.07, poniedziałek

 

 • 10:00-12:00 – Sztuka użytkowa decoupage
  12:00-14:00 – Gry i zabawy edukacyjne

18.07, wtorek

 

 • 10:00-12:00 – Bezpieczne wakacje – spotkanie ze Strażą Gminną
 • 12:00- 13:00 – Sztuka carvingu warsztaty kulinarne (warzywa i owoce)
 • 13:00-14:00 – Od knota do świeczki warsztaty robienia świec i świeczek

19.07, środa

 

10:00-14:00 – Wędkowanie z Michałem – wizyta u wędkarza z treningiem szkoleniowo-rekreacyjnym

20.07, czwartek

 

10:00-14:00 – Sztuka żeglowania – wyjazd do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 Warszawa Filia w Zegrzu

21.07, piątek

 

Wyjazd na basen Aquapark Fala do Stanisławowa Pierwszego

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień II” state=”closed”]

Koszt uczestnictwa w Akcji Lato 30 zł za tydzień. Wyjazdy stanowià odrębny koszt. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w godzinach otwarcia ośrodka osobiście lub telefonicznie 22 772 70 05, 504 078 578. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie Akcji Lato.

24.07, poniedziałek

 

 • 10:00-12:00 – Las zamknięty w słoiku – warsztaty edukacyjno przyrodnicze
 • 12:00-14:00 – Dźwięk, obraz, kadr – warsztaty multimedialne w plenerze

25.07, wtorek

 

Pasieka szkoleniowo edukacyjna wyjazd do Chotomowa.

26.07, środa – dzień wolny

27.07, czwartek

 

 • 10:00-12:00 – Ptaki dziwaki – autorski projekt plastyczny połączony z instalacją przestrzenną
 • 12:00-14:00 – Tenis ziemny – ćwiczenia na boisku

28.07, piątek

 

 • 10:00-12:00 – „Obraz siebie”, obraz świata w baśniach i bajkach – warsztaty plastyczno literackie
 • 12:00-14:00 – Tenis ziemny – ćwiczenia na boisku

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień III” state=”closed”]

Koszt uczestnictwa w Akcji Lato 30 zł za tydzień. Wyjazdy stanowià odrębny koszt. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w godzinach otwarcia ośrodka osobiście lub telefonicznie 22 772 70 05, 504 078 578. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w planie Akcji Lato.

31.07, poniedziałek

 

 • 10:00-12:00 – Niesforny Sawyer – warsztaty biblioterapeutyczne
 • 12:00-14:00 – Tenis ziemny – ćwiczenia na boisku

01.08, wtorek

 

10:00-14:00 – Kreatywne spotkanie ze sztuką – wyjazd do „Muzeum Łazienki Królewskie”

02.08, środa

 

 • 10:00-12:00 – Teatr Lalek – budowa i animacja lalki teatralnej
 • 12:00-14:00 – Tenis ziemny – ćwiczenia

03.08, czwartek

 

10:00-14:00 wyjazd do ZOO

04.08, piątek

 

10:00-14:00 Kiddos Jachranka

07.08, poniedziałek

 

Wyjazd do Gospodarstwa agroturystycznego Wymysły koło Pomiechówka

[/lsvr_accordion_item]

[lsvr_accordion_item title=”Tydzień IV” state=”closed”]

21.08.–25.08., poniedziałek – piątek

 

Dziecięce manewry (autokar)
[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]

 

Harmonogram Akcji Lato 2017 w wersji PDF

Zdrowe odżywianie od przedszkola w Zegrzu Południowym

Gminne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym zorganizowało IV Konkurs Kulinarny „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod patronatem Wójta Gminy Macieja Mazura. W tym roku motywem przewodnim przygotowywanych potraw było „zielone szaleństwo” – wszystkie produkty były koloru zielonego.

Dzieci przygotowały piękne i złożone kompozycje kulinarne, zaskakując dorosłych obserwatorów umiejętnościami. Nie stanowiło problemu posługiwanie się blenderem czy wyciskarką do soków. Duża ilość owoców, warzyw i różnorodnych dodatków sprawiła, że wszystko było bardzo smaczne i, co najważniejsze, zdrowe. Komisja konkursowa nader chętnie zajęła się oceną potraw, z przyjemnością degustując cykoriowe łódeczki, szpinakowy tort, zielone naleśniki i soki.


Ponieważ potrawy były jednakowo smaczne, nagroda mogła być tylko jedna – I miejsce dla wszystkich uczestników! Serdecznie gratulujemy dzieciom i ich opiekunom kreatywności i umiejętności, życząc dalszych sukcesów w tworzeniu smacznych i zdrowych posiłków.

 

O Legionach Polskich w Białobrzegach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach jako pierwsi zapoznali się z historią ważnego wydarzenia historycznego, „kryzysu przysięgowego”, którego 100. rocznicę obchodzimy w tym roku. Wystawa, dokumentująca ten jakże istotny fakt w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, to jeden z elementów uroczystych gminnych obchodów, których kulminacja odbędzie  się 24 czerwca.

Pobyt Legionów Polskich na terenie obecnej gminy Nieporęt to ważny epizod naszej lokalnej historii. Pułki Legionów stacjonowały w koszarach w Zegrzu Południowym, a w koszarach w Białobrzegach (ówczesnym Beniaminowie) uwięziono oficerów, którzy odmówili złożenia przysięgi na zaborcom w lipcu 1917 roku. 100. rocznica tych wydarzeń to dobra okazja do przypomnienia tej pięknej, patriotycznej karty polskiej historii.

O genezie powstania Legionów i odmowy złożenia przysięgi na wierność zaborcom przez żołnierzy 5. Pułku Piechoty III Brygady Legionów opowiada wystawa, przygotowana przez gminę Nieporęt we współpracy z Muzeum Historycznym w Legionowie. Archiwalne zdjęcia pokazują nie tylko historię ale też emocje, towarzyszące w tych trudnych chwilach polskim żołnierzom.

Jako pierwsi zapoznali się z wystawą uczniowie szkoły w Białobrzegach, a towarzyszyła jej prelekcja, którą wygłosił dr Mirosław Pakuła z Muzeum Historycznego w Legionowie. Niespodzianką, przygotowaną z myślą o młodych mieszkańcach naszej gminy, jest komiks zatytułowany „Niezłomni Legioniści 5. Pułku – 100. rocznica odmowy złożenia przysięgi zaborcom 1917-1017”. Rozdany podczas prelekcji, od razu wzbudził zainteresowanie uczniów. Mamy nadzieję, że taka forma przedstawienia zdarzeń stanie się zachętą do pogłębiania wiedzy na temat historii Polski.

Prelekcja zrealizowana zostanie we wszystkich gminnych szkołach i towarzyszyć jej będzie wspomniana wystawa. Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

 • 8 maja godz. 8.55-9.40 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
 • 11 maja (czwartek) godz.8.45-9.30 Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
 • 25 maja (czwartek) godz.8.55-9.40 Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
 • 31 maja (środa) godz.8.55-9.40 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 • 7 czerwca  9 (środa) godz.8.55-9.40 Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentujemy wyniki ankiety o organizacji szkoły w Józefowie

Szanowni Państwo,

informujemy, na spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Józefowie, które odbyło się w szkole 2 marca, przeprowadzona została ankieta mająca na w celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym rodzicom wyrażenie swojego stanowiska na temat różnych wariantów organizacji szkoły w Józefowie po wprowadzeniu reformy oświaty. Ankieta była anonimowa i zawierała 3 pytania. Liczba odpowiedzi na poszczególne pytania jest różna, gdyż niektórzy rodzice zaznaczali odpowiedzi tylko przy wybranych pytaniach. W związku z powyższym wyniki ankiety nie są do końca miarodajne, choć pozwalają poznać trend wyrażający opinię większości rodziców.

Oto wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania:

 1. Na pytanie 1: Czy są Państwo za pozostawieniem obecnych klas VI w Szkole Podstawowej w Józefowie, nawet jeżeli spowoduje to naukę w szkole na trzy zmiany? odpowiedziało 196 osób, w tym:

TAK – 142 osoby                                          NIE – 54 osoby

 

 1. Na pytanie 2: Czy są Państwo za przeniesieniem obecnych klas VI do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, przy założeniu, że nauka w tej szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym? odpowiedziało 190 osób, w tym:

TAK – 45 osób                                            NIE – 145 osób

 

 1. Na pytanie 3: Czy planują Państwo dobrowolne przeniesienie z dniem 1 września 2017 r. swojego dziecka, będącego już uczniem szkoły w Józefowie w klasach I-VI, do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, przy założeniu, że nauka w tej szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym? odpowiedziało 193 osoby, w tym:

TAK – 7 osób                                           NIE – 186 osób

 

 1. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną edukację przedszkolną w tzw. „0” odpowiadali na pytanie: Czy są Państwo za pozostawieniem tzw. oddziałów „0” w Szkole Podstawowej w Józefowie? Odpowiedzi udzieliły 32 osoby, w tym:

TAK – 29 osób                                             NIE – 3 osoby

 

 

Reforma oświaty!

Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić Państwu propozycję zmian w organizacji ustroju szkolnego w gminie Nieporęt po podpisaniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ustaw zmieniających polską szkołę, w szczególności zmian, które niosą za sobą likwidację gimnazjów i przekształcenie dotychczasowych szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Chcemy podkreślić, że reforma nie jest zależna od dobrej lub złej woli samorządów. Gmina Nieporęt, tak jak inne gminy w Polsce, musi wprowadzić reformę w życie. Musimy zrobić wszystko, żeby naszych uczniów i nauczycieli przeprowadzić przez ten trudny okres w sposób spokojny i bezpieczny. Zminimalizowanie negatywnych skutków transformacji ustroju szkolnego dla uczniów i nauczycieli zależy od zrozumienia sytuacji i dobrej współpracy wszystkich, od których losy reformy zależą: władz gminy, rodziców, dyrektorów i rad pedagogicznych szkół. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Przedstawiamy Państwu wariant, naszym zdaniem, najkorzystniejszy zarówno w okresie przejściowym, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą podzielić się swoimi uwagami i wnioskami na temat przedstawionej koncepcji zmian ustroju szkolnego w naszej gminie do kierowania ich do Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie.

 W poniedziałek, 9 stycznia, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy zmieniające polską szkołę. Największą zmianą jest rozpoczęcie wygaszania gimnazjów z dniem 1 września 2017 r., prowadzące do ich całkowitej likwidacji w roku szkolnym 2019/2020. Od nowego roku szkolnego nie będzie już naboru do klasy I gimnazjum, a uczniowie klas VI dotychczasowych szkół podstawowych staną się uczniami klas VII nowych ośmioklasowych szkół podstawowych.

Efektem reformy będzie całkowita zmiana systemu oświaty w Polsce. Zamiast systemu 6 + 3 + 3 (sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum) będziemy mieć system 8 + 4 (ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum). Złożenie podpisów pod ustawami prezydent poprzedził długim wyjaśnieniem powodów, dla których zdecydował się te rewolucyjne zmiany poprzeć. Zasygnalizował konflikty i emocje, które towarzyszyły pracom nad reformą i które towarzyszyć będą jej wdrażaniu. Reforma zmieni wszystko: strukturę szkół, podstawy programowe, egzaminy, lektury. Jej skutki dotkną  wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządy. To właśnie samorządy poniosą największe koszty finansowe i obciążenia organizacyjne związane z wprowadzaniem w życie nowego ustroju szkolnego.

Niezależnie od naszej oceny zasadności przeprowadzenia reformy, musimy dołożyć wszelkich starań, aby transformacja systemu edukacji w gminie Nieporęt, zwłaszcza w okresie przejściowym, przebiegła w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Skoro reforma jest już nieodwołalna, należy zrobić wszystko, aby zminimalizować niesione przez nią niedogodności i jak najlepiej wykorzystać czas reorganizacji systemu oświaty do poprawy warunków nauki we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Nieporęt.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania szkół jest wzrost liczby oddziałów szkolnych, w związku z wydłużeniem nauki o klasy VII i VIII. Istniejąca baza szkół podstawowych nie jest wystarczająca, aby  przyjąć dodatkowe klasy. Gdyby pozostawić szkoły w granicach  dotychczasowych obwodów – w szkołach podstawowych w Nieporęcie i w Izabelinie doprowadziłoby to do dwuzmianowości, a szkole w Józefowie, mimo zakończonej niedawno rozbudowy, nie mieszczącej się w istniejącym budynku, groziłaby trzecia zmiana. Zapobiec tym zagrożeniom można poprzez zmianę obwodów szkolnych oraz wykorzystanie bazy wygaszanego gimnazjum.

Z przeprowadzonej analizy demograficznej obejmującej dzieci urodzone w latach 2004 – 2016 wynika, że najkorzystniejszym wariantem zmian jest utworzenie nowej szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym oraz zmiana dotychczasowych obwodów szkolnych. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na poprawę warunków nauki i pracy w istniejących szkołach podstawowych, ale też  zminimalizuje negatywne skutki reformy dla środowiska nauczycielskiego.

Przedstawiamy propozycję zmiany struktury szkół prowadzonych przez gminę Nieporęt w związku z reformą systemu oświaty likwidującą gimnazja.

Na podstawie przepisów nowego prawa oświatowego proponuje się przekształcenie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi (aż do całkowitego wygaśnięcia gimnazjum), tj. stworzenie pełnej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r., z obwodem obejmującym następujące miejscowości lub ich części: Rembelszczyznę, Kąty Węgierskie, osiedle Głogi w Nieporęcie, Stanisławów Pierwszy (część leżącą po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego). 

Nowa Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym:

tab1

Zacieniowane pola oznaczają uczniów, którzy przeszli z innych szkół podstawowych. 

Pola bez koloru oznaczają klasy zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

 

Za przyjęciem powyższego rozwiązania przemawiają m. in. następujące względy:

 • Wywiązanie się gminy z obowiązków ustawowych, tj. konieczności wprowadzenia reformy strukturalnej w szkołach prowadzonych przez gminę.
 • Stworzenie szkoły podstawowej w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i określenie jej obwodu zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tzn. droga dziecka z klas I-IV nie powinna przekraczać 3 km, a ucznia klas V-VIII 4 km.
 • Nierozdzielanie rodzeństwa uczącego się w różnych klasach szkoły podstawowej, co nastąpiłoby w przypadku prowadzenia naboru do nowej szkoły tylko do wybranych klas, przy pozostawieniu uczniów pozostałych klas w dotychczasowych szkołach podstawowych.
 • Stworzenie uczniom w nowej szkole podstawowej optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu.
 • Poprawa warunków nauki i pracy w dotychczasowych szkołach podstawowych poprzez objęcie części uczniów nowym obwodem szkolnym, skutkujące zmniejszeniem liczby uczniów i oddziałów szkolnych w istniejących szkołach podstawowych, tj. lepsze dostosowanie liczby uczniów i oddziałów do bazy istniejących szkół podstawowych.
 • Racjonalizacja, tj. poprawa warunków dowozu uczniów do szkół poprzez ograniczenie tego dowozu na skutek skrócenia odległości od miejsca zamieszkania uczniów do siedziby nowej szkoły lub skrócenie czasu trwania dowozu.
 • Możliwość zapewnienia pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w wygaszanym gimnazjum.
 • Wykorzystanie bazy materialnej dotychczasowego gimnazjum na cele oświatowe.
 • Przy przyjętym wyżej wariancie dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca swojej kadencji, (do końca kadencji sprawują swoje funkcje wicedyrektor gimnazjum i inne osoby na stanowiskach kierowniczych).
 • Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum (jeśli posiadają kwalifikacje do uczenia w szkole podstawowej) stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Rekrutację do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

Dotychczasowe sześcioklasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. przekształcone zostają w ośmioklasowe szkoły podstawowe.

 Organizacja dotychczasowych szkół podstawowych, gdyby uczniowie (wszystkich klas) z dniem 1 września  2017 r. rozpoczęli naukę zgodnie z nowymi obwodami, tzn. uczniowie z Głogów, Kątów Węgierskich, Rembelszczyzny i części Stanisławowa Pierwszego odeszli do nowej szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym przedstawiałby się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. Obwód: Józefów, Michałów-Grabina, Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra.

tab2

Pola bez koloru oznaczają klasy zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

 1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie. Obwód: Nieporęt bez osiedla Głogi.

tab3

 1. Szkoła Podstawowa I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie. Obwód: Aleksandrów, Izabelin, Stanisławów Pierwszy bez części tej miejscowości leżącej po wschodniej stronie Kanału Żerańskiego.

tab4

 1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach. Obwód: Beniaminów, Białobrzegi, Rynia.

tab5

 1. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej. Obwód: Wólka Radzymińska

tab6

Wygaszanie gimnazjum

1) W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Naukę w szkole kontynuują uczniowie klas II i klas III.

2) W roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjum uczą się tylko uczniowie klas III.

3) W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas, o których mowa w pkt. 1 i 2, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego gimnazjum.

4) Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

5) Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

6) Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył gimnazjum, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

7) W roku szkolnym 2019/2020 gimnazjum wygasa.

8) Nauczycieli dotychczasowego gimnazjum, którzy nie posiadają kwalifikacji do uczenia w szkole podstawowej, przenosi się w stan nieczynny lub rozwiązuje się z nimi stosunek pracy (jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny).

mpapa obwody szkol

Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt

Prezentacja zawiera:

 • dane statystyczne dotyczące gminnych placówek oświatowych,
 • informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach w gminnych placówkach oświatowych,

 

Prezentacja „Oświata i wychowanie w Gminie Nieporęt” jest dostępna w formatach:

Inauguracja roku szkolnego w SP Józefów

2 września w szkole w Józefowie odbyła się podwójna uroczystość – poświęcenie nowo wybudowanej części budynku szkolnego oraz inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk, a w uroczystości udział wzięli, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Zofia Szmytkowska, Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Radny Powiatu Wiesław Smoczyński, Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, ppłk Piotr Cieślak z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ w Białobrzegach, mistrzyni olimpijska Zofia Klepacka. Patrona szkoły, Wandę Chotomską, reprezentowała córka, pani Ewa Chotomska.

Uczniowie przygotowali pokazy taneczne i gimnastyczne, wystąpił zespół Józefinki,  a absolwentka szkoły Klaudia Pietrucha wykonała przebój „We are the champions” wspólnie ze sportowcami ze szkoły.

Powierzchnia użytkowa nowej części szkoły wynosi 713 m2, jest w niej 6 obszernych sal da zajęć dydaktycznych i na potrzeby biblioteki, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski.