śp. Paweł Adamowicz

Żałoba narodowa

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w piątek, 18 stycznia o godz. 17:00 zacznie obowiązywać żałoba narodowa, która potrwa do soboty, do godz. 19:00.

Do połowy masztu zostaną opuszczone flagi przy budynku Urzędu Gminy Nieporęt.

Sprostowanie

W ostatnim numerze Wieści Nieporęckich z dnia 26 października 2018 r. nr 13 (201) na stronie 1, w artykule WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 w GMINIE NIEPORĘT, błędnie podana została informacja dotycząca nazwy komitetu wyborczego oraz liczby głosów kandydata z okręgu nr 3 – SZOSTKA Konrada Grzegorza.

Prawidłowa informacja brzmi:

SZOSTEK Konrad Grzegorz , zgłoszony przez KWW KONRADA SZOSTKA, lista nr 22 – 159 głosów.

Szostek Konrad Grzegorz otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów i został wybrany radnym.

Redakcja „Wieści Nieporęckich” serdecznie przeprasza za pomyłkę.
Sprostowanie zamieszczone zostanie także na 1. stronie następnego numeru „Wieści Nieporęckich”.

2 Maja-Dzień Flagi

flaga

Dzień 2 maja to radosne Święto Flagi. Z dumą je świętujmy. Niech flaga biało-czerwona wznosi się wysoko i dumnie powiewa na wietrze, abyśmy nadal  pamiętali, jak ważna jest pamięć o naszych narodowych tradycjach i korzeniach.

Gmina Nieporęt w nowo powstałej Mazowieckiej Unii Światłowodowej

Z inicjatywy Orange Polska i przedstawicieli gmin: Nieporęt, Piaseczno, Podkowa Leśna i Mińsk Mazowiecki powołano Mazowiecką Unię Światłowodową.

Celem Unii jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Mazowsza, współpraca Orange z samorządami w celu optymalizacji procesu inwestycyjnego i likwidacja „białych plam” w województwie. Dzięki przystąpieniu do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, gmina Nieporęt będzie uczestniczyć w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, jednostek publicznych i firm. Już pierwszego dnia do Unii przystąpiło 16 gmin z regionu.

Przystąpienie do Unii daje również możliwość promocji gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom, a zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie publicznych e-usług i oszczędnościowych rozwiązań typu Smart City.

FKR_8330

FKR_8377

IMG_6943

LIV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji,  która odbędzie się w dniu  27 marca 2018 r.  (wtorek) godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLI-LI sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych każdym okręgu.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji lokalnej

Informacja na stronie ZTM

Dotychczasowa linia L-31 zmieni trasę. W przypadku linii L31 zmiana będzie polegać na skierowaniu autobusów tej linii z Wólki Radzymińskiej do Radzymina przez Nieporęt – Białobrzegi – Beniaminów. tj. linia co 2h wyruszy z pętli w Dąbkowiźnie i pojedzie do centrum Radzymina (przystanek końcowy Traugutta) wyżej wskazaną trasą. Sprawdź aktualny rozkład linii L31.

Zostanie także uruchomiona nowa linia L-33 łącząca Legionowo, Józefów, Rembelszczyznę z centrum miasta Marki. Uruchomienie takiego połączenia to efekt dobrej współpracy Władz Gminy Nieporęt – p. Wójta Mazura oraz Burmistrza Miasta Marki p. Jacka Orycha, którzy wspólnie będą współfinansować nową linię organizowaną przez ZTM.  Autobusy linii L-33 kursować będą w dni robocze z częstotliwością co ok. 2h na trasie LEGIONOWO/pętla MICKIEWICZA/ – DW 632  przez Józefów, Kąty Węgierskie, Rembelszczyznę, Stanisławów Pierwszy (ul. Strużańska) – MARKI/REJTANA/ Sprawdź aktualny rozkład linii L33.

Dodatkowo z pętli w Dąbkowiźnie zostanie uruchomiona nowa linia L-45 przez Sieraków – Słupno – Nadmę do Centrum Handlowego M1. W ten sposób, w ramach biletów honorowanych w autobusach ZTM mieszkańcy Wólki Radzymińskiej będą mogli dojechać na dwa sposoby do centrum Radzymina oraz bezpośrednio do M1 w Markach.

Nowością będzie również nowa kolorystyka autobusów kursujących na liniach L-8, L31 i L33. Zgodnie z wymogami ZTM pomalowane będą w niebieskie barwy oraz przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

LIII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) LIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018-2026.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Medyczne Nieporęt sp.  z o.o.                                  z siedzibą w Nieporęcie.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2019 r.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym czterech samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Myśliwskiej 6 we wsi Zegrze Południowe, gmina Nieporęt, na rzecz ich najemców.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2018 roku.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał

Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców

Bezpłatna rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Nieporęt
na lata 2019-2021.

Gmina Nieporęt kontynuuje rozpoczętą w 2016 r.  realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców w latach 2019-2021”, finansowanego
w całości z budżetu gminy.

Program jest skierowany do mieszkańców zamieszkałych stale w Gminie Nieporęt
i rozliczających się z podatku w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
, wymagających tej formy leczenia.

Na realizację gminnego Programu zarezerwowano w budżecie gminy 300 tys. złotych,
po 100 tys. zł. na każdy rok realizacji Programu (2019-2021).

Wykonawca wyłoniony został w konkursie ofert i zostało nim Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., ul. Podleśna 4. Program oferuje uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych z NFZ. Ułatwi dostęp większej liczbie mieszkańców do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie gminy.

Skorzystanie z Programu będzie możliwe po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ (nie będą honorowane skierowania z prywatnych wizyt u lekarzy, tzw. „prywatne”)
i zakwalifikowaniu się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

Pacjenci do Programu będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń, a czynnikiem decydującym będzie dostępność do zabiegu oraz wykorzystanie środków finansowych.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

Informacje i zapisy w Centrum Medycznym Nieporęt, ul Podleśna 4

Rejestracja – telefony:

(22) 767  57  20
(22) 772  32  13
(22) 772  32  05

 

 

 

LII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) LII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2017 rok.
 4. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2018
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nieporęt do zawarcia umowy dotyczącej przejęcia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Józefów, Kąty Węgierskie, Rembelszczyzna pod budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od granicy z gm. Jabłonna do Kanału Żerańskiego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji           dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Jozefów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 192/1 stanowiącej własność gminy Nieporęt.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Wólka Radzymińska gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 245/6 stanowiącej własność gminy Nieporęt.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 24/68, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 24/115, położonej we wsi i gminie Nieporęt.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Nieporęt.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał

 

 

 

 

Firma Przyjazna Gminie Nieporęt

13 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw z terenu naszej gminy. Spotkanie Firma Przyjazna Gminie Nieporęt zorganizowane zostało już po raz dziesiąty. Przedstawiciele firm, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w uroczystości, otrzymali pamiątkowe przypinki.

Firmy, które wyróżniają się swoją działalnością, jednocześnie angażując się w projekty kulturalne, sportowe i oświatowe gminy, uhonorowane zostały grafikami z logo spotkania. Szczególne wyróżnienie w postaci statuetki, przyznawane co roku jednej firmie, otrzymał Pan Zygmunt Skołożyński z Neon Efekt – w dowód uznania za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w reklamie wizualnej i współpracę z gminą Nieporęt.

Podpisane umowy na dofinansowanie

13 lutego Wójt Gminy Nieporęt podpisał dwie umowy na dofinansowanie realizowanych w tym roku inwestycji – budowę skateparku i siłowni zewnętrznej w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa oraz modernizację sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie.

Koszt inwestycji w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym, to kwota ponad 434 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie blisko 300 tys. zł. Zakończenie budowy planowane jest jesienią.

Modernizacja sali w Gminnego Ośrodka Kultury dostosuje ją do potrzeb teatralnych. Zostanie zbudowana nowa scena, sala będzie dodatkowo oświetlona, wyposażona w kotary i rolety. Prace budowlane obejmą również remont części biurowej obiektu oraz zmianę kolorystyki wnętrza.
Planowany koszt inwestycji to ponad 219 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne prawie 186 tys.