Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Konsultacje potrwają od 26 września do 3 października.