INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILAKTYKI JODOWEJ

Zgodnie z zaleceniami MSWiA oraz Wojewody Mazowieckiego przekazujemy Państwu ulotkę dla osób objętych akcją „profilaktyki jodowej”. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią ulotek. Preparaty jodowe będą wydawane po otrzymaniu decyzji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji. Preparaty nie będą wydawane przed rozpoczęciem akcji! Do czasu otrzymania decyzji o rozpoczęciu akcji, punkt dystrybucji i wydawania preparatu nie prowadzi akcji profilaktycznej.

PUNKT WYDAWANIA/DYSTRYBUCJI PREPARATU W GMINIE NIEPORĘT:

– ul. Podleśna 4, 05 – 126 Nieporęt, Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o.

kierownik PWTJP – dyrektor Anna Górecka (22) 767 57 20

WYDAWANIE JODKU POTASU NASTĄPI PO OTRZYMANIU DECYZJI MINISTRA MSWiA o ROZPOCZĘCIU AKCJI!