Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 169 Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Data i godzina wydania: 20.06.2024 – godz. 10:43
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 169
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.06.2024 do odwołania
Obszar: Dolna Narew (mazowieckie, warmińsko-mazurskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni dolnej Narwi spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).`

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Dolna Narew od 11:00/20.06.2024 do odwołania. W związku z występujacymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni dolnej Narwi spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Szczegóły na meteo.imgw.pl