Zarządzenie Nr 261 /2024 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w Konkursie ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na opracowanie oraz druk publikacji popularnonaukowej będącej zbiorem artykułów i wspomnień dotyczących historii gminy Nieporęt, zaprojektowanie i wybicie okolicznościowych monet w związku z przypadającą  w 2024 r. 100. rocznicą założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie oraz zorganizowanie wycieczek zabytkowym autobusem „ogórkiem” po Gminie Nieporęt.