15 listopada upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartal

Informujemy, że 15 listopada upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016r. W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2016 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2016 r., listopad 2016 r. itp.”

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.