Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie (…)

zarządzenie zarządzenie2

zarządzenie3zarządzenie4zarządzenie5