Doręczanie decyzji podatkowych na rok 2016

Szanowni Podatnicy, Dział Podatków i Windykacji Urzędu Gminy Nieporęt rozpoczął dostarczanie decyzji podatkowych na 2016 rok.
Decyzje są doręczone podatnikom za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście przez sołtysa wsi.
Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu Gminy Nieporęt o zmianie adresu zameldowania lub zamieszkania (mailowo lub listownie).

Informujemy, że zgodnie z art. 150 Ordynacji Podatkowej, przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną uważa się za skutecznie dostarczoną co skutkuje  powstaniem zobowiązania podatkowego.