Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego