OGŁOSZENIE dot. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”

W związku ze złożeniem pism w dniu 10.04.2018 r. do Urzędu Gminy Nieporęt zawierających uwagi do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”, wyłożonego do publicznego wglądu, zapraszam zainteresowanych, w tym osoby, które złożyły uwagi i wnioski do projektu planu, na spotkanie w dniu 23.04.2018 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, którego przedmiotem będzie omówienie i wyjaśnienie przyjętych w planie rozwiązań.