Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”

OGŁOSZENIE P.BOZENKA