Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Gmina Nieporęt i w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisław Tokaja w Nieporęcie

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uchwał: w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Gmina Nieporęt i w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisław Tokaja w Nieporęcie, Gmina Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.