Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ….”

Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie uchwały „Rocznego programu współpracy Gminy Nieporęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.”