Planowane wyłączenia prądu w okresie od 3 kwietnia do 9 kwietnia 2017 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2017-04-05 08:00-16:00 Nieporęt

 • ul. Różana od nr 13A do 24D.
st.tr.
04-0930 Nieporęt Górki II
2017-04-05 08:00-16:00 Rembelszczyzna

 • ul. Jana Kazimierza od stacji transformatorowej do granicy z Warszawą,
 • ul. Wąska
 • ul. Skośna
 • budynki naprzeciwko stacji 110/15kV na Płochocińskiej.
st.tr.
04-0406 Rembelszczyzna
2017-04-05 08:00-16:00 Michałów-Grabina

 • ul. Leśna
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Żywiczna
 • ul. Przyrodnicza
 • ul. Jasnodworska od Szkolnej do Kwiatowej,
 • ulica Szkolna.
st.tr:
04-1173 Michałów Grabina HABE,
04-1221 Michałów Grabina Leśna.
2017-04-05 08:00-16:00 Józefów

 • ul. Szkolna
 • ul. Wiosenna
 • ul. Polna
 • ul. Rodziny Kalińskich
st.tr:
04-1601 Józefów Letnisko,
04-1159 Józefów Letnisko II,
04-0200 Józefów Garbarnia

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.