Urząd Gminy Nieporęt poszukuje pracowników nadzoru nad właściwym utrzymaniem i eksploatacją ogólnodostępnego boiska sportowego w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 9, na okres od 24 czerwca do 31 sierpnia 2011 roku.

OFERTA PRACY

Urząd Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie Plac Wolności 1, poszukuje pracowników nadzoru nad właściwym utrzymaniem i eksploatacją ogólnodostępnego boiska sportowego w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 9, na okres od 24czerwca do 31 sierpnia 2011 roku.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:
1) systematyczne wykonywanie prac porządkowych w zakresie przygotowania boiska na potrzeby organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym codzienne utrzymanie boiska w czystości poprzez usuwanie śmieci oraz koszenie minimum raz w miesiącu trawy wzdłuż linii boisk,
2) codzienną kontrolę stanu technicznego wyposażenia boiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 13.00 do 20.00.
sobota od 13.00 do 20.00
niedziela od 11.00 do 19.00
Średni dzienny wymiar czasu pracy do 6 godzin dziennie. Szczegółowy grafik godzin pracy uzgadniany będzie na każdy miesiąc odrębnie i będzie wynikać z obowiązujących godzin udostępniania boiska.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są składanie w terminie do 20 czerwca 2011 roku ofert pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. nr 0.22 767-04-28, lub 767-04-00.