XLIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 1 grudnia  2021 r. (środa), godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt z proponowanym porządkiem obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Nieporęt.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieporęt.
  7.  Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.         

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne są w Portalu- eSesja  https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/fd6b6e72-abdf-4