Zakaz umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych telekomunikacyjnych