Zapoznaj się z opracowywanym Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – Ty tez możesz zgłosić swoje uwagi – trwają konsultacje

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) powstały aby w sposób kompleksowy i strategiczny ograniczyć ryzyko powodziowe.

Ponad 2500 ekspertów opracowało 12 Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, łącznie dla 14 481 km rzek w Polsce.

Ty też możesz mieć wpływ na ostateczny kształt Planów Zagospodarowania Ryzykiem Powodziowym!

Ruszyły już KONSULTACJE SPOŁECZNE, wystarczy:

* wejść na stronę: www.powodz.gov.pl
* odszukać właściwy plan
* złożyć swoje sugestie i uwagi poprzez formularz.

Ponadto w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz w każdym Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) można:

* zapoznać się z treścią Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz
* zgłosić swoje uwagi poprzez formularz uwag w wersji papierowej.

Aby sprawdzić terminy pozostałych konferencji oraz spotkań konsultacyjnych wystarczy wejść na:
www.powodz.gov.pl/pl/konsultacje-terminy