Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu należytej czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu należytej czystości w budynku Urzędu Gminy Nieporęt”