Zawiadomienie o wycofaniu ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporet”

Zawiadomienie o wycofaniu ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt”