Uroczystości 91. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele sejmu, gminnych i powiatowych władz samorządowych, kombatantów, wojska, policji, straży pożarnej, harcerzy, sołectw, szkół i stowarzyszeń. Przy pomniku stanął posterunek honorowy oraz Kompania Honorowa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, a także liczne poczty sztandarowe. Mszę świętą polową odprawił ksiądz proboszcz Piotr Jędrzejewski, a oprawę artystyczną zapewnił zespół wokalny ze Stanisławowa Drugiego. Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur. Podkreślił w swoim wystąpieniu ofiarność i odwagę walczących w 1920 roku w tym miejscu żołnierzy i zaangażowanie ówczesnego społeczeństwa polskiego, które w obliczu zagrożenia wzniosło się ponad spory i podziały, skupiając swe siły w walce o wspólny i najważniejszy cel – obronę kraju i stolicy. Jest to po dziś dzień aktualna dla nas lekcja zgody i solidarności. Głos zabrali również poseł Zenon Durka oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Artur Pozorek, który odczytał list Marszałka Adama Struzika. W następnej części uroczystości zebrani wysłuchali Apelu Poległych, po którym delegacje w asyście harcerzy złożyły kwiaty przy pomniku. Obchody rocznicowe zakończyły rozmowy zebranych przy tradycyjnej wojskowej grochówce.
W poniedziałek, 15 sierpnia, w kościele N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym odbyła się msza święta z udziałem przedstawicieli gminnego samorządu, w trakcie której złożone zostały kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych za Ojczyznę. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomnikach na Placu Wolności w Nieporęcie i w Białobrzegach oraz na grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Nowolipie w Nieporęcie.Zapraszamy do obejrzenia galerii