Usuwamy azbest ze środowiska

Program zakłada eliminację azbestu z terytorium Polski do końca 2032 r. Urząd Gminy Nieporęt nie czekając na rok 2032, od 2006 r prowadzi intensywną akcję, aby gmina została uwolniona od wyrobów niebezpiecznych w jak najkrótszym czasie. Do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel ok. 170 000 zł ze środków własnych i dotacji.

W 2011 roku usuwanie azbestu będzie w całości dotowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 49 996,20 zł. Dofinansowanie obejmuje następujący zakres prac: demontaż płyt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych. Kwota dotacji pozwoli na usunięcie azbestu z około 60 posesji z terenu Gminy Nieporęt od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Od maja na zlecenie Urzędu Gminy Nieporęt, po wygraniu przetargu firma RAMID Sp.J. demontuje z dachów i odbiera wyroby zawierające azbest z prywatnych posesji, a następnie przetransportowuje na składowisko odpadów niebezpiecznych.