„Witaj Maj, Trzeci Maj…”

Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” Hymnu Narodowego. Następnie pani Aneta Sieczka w krótkim opowiadaniu multimedialnym przypomniała historię, w której rozegrało się to ważne wydarzenie w dziejach Polski. Omówiła znaczenie symboli narodowych, po czym zaprosiła do wysłuchania pieśni „Wiwat, trzeci maj” w wykonaniu pierwszaków. Na zakończenie pierwszoklasiści zawiesili przed szkołą flagi biało-czerwone jako wyraz naszego patriotyzmu.