Uchwała Nr LXVI/124/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt