Wieści Nieporęckie 10(249) z dnia 28 października 2022 r.