Wieści Nieporęckie 9 (236) z dnia 30 września 2021 r.