Wieści Nieporęckie Nr 12 (51) z dnia 22.12.2009 r.