29.06.2020 r.

Inwentaryzacja  jest  prowadzona  poprzez  ankietyzację  w  terenie  oraz  on-line.

Każdy właściciel lub najemca budynku proszony jest o wypełnienie ankiety na temat stosowanych źródeł ciepła na terenie nieruchomości. Można:

  • wypełnić  ankietę  elektronicznie  TUTAJ   

lub

  • wydrukować i wypełnić ankietę pobraną  TUTAJ ,  a następnie przekazać ją (osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną – skan/zdjęcie) do Urzędu Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, urzad@nieporet.pl    

lub

  • wypełnić ankietę podczas wizyty upoważnionego przez Wójta Gminy Nieporęt ankietera z  Firmy GreenLynx. Planowany termin ankietyzacji  od 29.06.2020 r. do  28.08.2020 r.  Kontakt z ankieterem pod nr tel. 531 777 891.