.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie

Harmonogram realizacji przez Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o. programu pn.

 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt na rok 2021”

1. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowany pacjent, który mieszka na terenie gminy   Nieporęt i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie – podpisanie oświadczenia oraz okazanie dokumentu PIT poświadczającego rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.

2. Bezpłatne szczepienia będą  wykonane osobom w wieku 55 lat i powyżej.

3. Pacjenci uzyskają pozytywną kwalifikację do szczepienia wystawioną przez lekarza rodzinnego  zawierającą datę i godzinę badania. Z tak wystawionym zleceniem pacjent powinien zgłosić się  na szczepienie w ciągu 24 godzin.

4. Pacjenci z ważnym skierowaniem od lekarza rodzinnego proszeni są o zgłaszanie się do Gabinetu  Diagnostyczno –  Zabiegowego Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o. od dnia 15.09.2021r. od poniedziałku  do piątku  w godz. 10.00-18.00.

5. Pacjent na udział w Programie musi wyrazić pisemną zgodę (załącznik nr 1 do Programu).

6. Pierwszeństwo w zakresie realizacji szczepień ochronnych p/grypie będą miały osoby przewlekle chore ( schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, moczowego).

7. Korzystanie ze świadczeń objętych programem jest dobrowolne.

8. Świadczenia w ramach Programu udzielane są bezpłatnie do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

9. W ramach uczestnictwa w Programie, każdy pacjent będzie proszony o wypełnienie  ankiety dotyczącej realizacji Programu (załącznik nr 2 do Programu).