Jest to pierwszy w tym roku etap usuwania azbestu na naszym terenie, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace obejmują głównie usuwanie materiałów azbestowych używanych jako pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.