Prawie 200 tys. zł na gminne działania

Po złożeniu wniosków o dofinansowanie, gmina Nieporęt otrzymała środki finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego:

– 100 000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej, na modernizację boiska w Nieporęcie: wymianę nawierzchni boiska i montaż nowych bramek

– 58 000 zł  z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła

40 000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, na zagospodarowanie stref relaksu i placów zabaw w sołectwach: Wólka Radzymińska, Stanisławów Pierwszy, Rynia, Izabelin (po 10 tys. zł dla każdego sołectwa).