Rozbudowa gminnej sieci  kanalizacji  sanitarnej w Stanisławowie Drugim

W najbliższym czasie kolejni mieszkańcy rejonu ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim będą mieli możliwość podłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano  wykonawcę robót budowlanych – STD Nasiłowski z Zielonki. Budowa dotyczy kanałów sanitarnych w ul. Gościnnej, ul. Wiśniowej, w drodze stanowiącej część działek nr ew. 168/6, 168/5, 168/3, 168/1, 112/1, w drodze dz. nr ew. 68/43 oraz w drodze dz. nr ew. 31/5. Zakres obszaru do skanalizowania został określony po weryfikacji  złożonych w Urzędzie Gminy deklaracji podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na wszystkich wybranych  do skanalizowania drogach prawie 100% mieszkańców zadeklarowało się do wykonania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.

Dlatego teraz jest ostatni czas na wykonanie projektów podłączeń i ustalenie warunków budowy swojego przyłącza. W tym celu należy wystąpić do  Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w chwili obecnej jest konieczne w celu  terminowego podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, do czego zobowiązali się mieszkańcy wypełniając wspomniane wyżej deklaracje.