.

OGŁOSZENIA SOŁTYSÓW W SPRAWIE ZEBRAŃ WIEJSKICH

Propozycje Rad Sołeckich dotyczące:

1) przeznaczenia środków przewidzianych do dyspozycji sołectwa w budżecie gminy na 2021 r.

2) propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji w sołectwie.