Wójt Gminy Nieporęt

wojt2               
Sławomir Maciej Mazur                                                                                     

Urząd Gminy Nieporęt pl. Wolności 1, pok. 51
tel. 22 767 04 15
e-mail: urzad@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów:
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00.

Zastępca Wójta Gminy 
  zca
Alicja Sokołowska

Urząd Gminy Nieporęt pl. Wolności 1, pok. 49
tel. (22) 767 04 15
e-mail: a.sokolowska@nieporet.pl
Przyjęcia interesantów: 
Zastępca Wójta Gminy Nieporęt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. od 14.00 do 18.00.

Sekretarz Gminy 
sekretarz
Barbara Kopcińska
Urząd Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1, pok. 45
tel: (22) 767 04 24
e-mail: b.kopcinska@nieporet.pl

Skarbnik Gminy
skarbnik
Katarzyna Skuza
Urząd Gminy Nieporęt, pl. Wolności 1, pok. 44
tel.: (22) 767 04 32
e-mail: skarbnik@nieporet.pl

Kompetencje Skarbnika Gminy