Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie w których świadczone są usługi hotelarskie