GMINNE PUNKTY ELEKTROODPADÓW

Drobne elektroodpady” są rodzajem odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Zawierają wiele substancji szkodliwych dla człowieka i dla otaczającego nas świata. W związku z powyższym muszą być zbierane oddzielnie i wrzucane do specjalnych pojemników lub zawożone do specjalnie do tego wyznaczonych miejsc.

Na terenie Gminy Nieporęt powstały 3 tzw. Gminne Punkty Elektroodpadów (specjalne pojemniki służące do zbierania „drobnych elektroodpadów” wytworzonych w gospodrastwach domowych), do których mieszkańcy gminy mogą wrzucać takie odpady, jak: telefony komórkowe i ładowarki, płyty CD, baterie i akumulatory, tonery, żarówki.

Poniżej przedstawiamy lokalizację Gminnych Punktów Elektroodpadów (GPE):

  1. Nieporęt – Osiedle Głogi – przystanek autobusowy przy parkingu samochodowym (w kierunku Nieporętu) – 1 szt.;
  2. Nieporęt – przy Urzędzie Gminy Nieporęt – obok biletomatu – 1 szt.;
  3. Białobrzegi –  Osiedle Wojskowe – w okolicach pawilonu handlowego przy tablicy ogłoszeniowej – 1 szt.

Każdy z ww. pojemników składa się z 7 tub, które są odpowiednio oznaczone fotografią, wskazującą jaki rodzaj odpadów, do której tuby należy wrzucić. Ponadto pojemniki te są skonstruowane w taki sposób, że odpady, które będą do nich wrzucane, nie będą zagrażały środowisku.

Zachęcamy więc do korzystania z Gminnych Punktów Elektroodpadów, aby chronić siebie, swoich bliskich i środowisko.

Ponadto przypominamy, że Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) można również oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ulicy Małołęckiej 62 w Nieporęcie – czynny od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00 oraz dwa razy do roku wystawiać przed posesję w dniach wyznaczonych harmonogramem.